Hé, een windturbine kan ook gas maken!

Een artikel over hoe windenergie kan worden omgezet in gas, bijvoorbeeld…