Hé, een windturbine kan ook gas maken!

Een artikel over hoe windenergie kan worden omgezet in gas, bijvoorbeeld waterstof. Dit kan worden gebruikt in de chemische industrie. Lees verder.